Hoe gezond ben jij: Check-up of APK voor uw lichaam

Hoe sta jij ervoor? Voel je je fit of heb je het idee dat het beter kan? Zelf doe ik meestal één keer per jaar een check om te kijken hoe ik ervoor sta. Een algemeen bloedonderzoek, dat overigens zonder tussenkomst van een huisarts geregeld kan worden, geeft een redelijke indruk van de algehele conditie van mijn lijf. Bovendien laat ik dan ook altijd een aantal belangrijke vitamines en/of mineralen nakijken, zoals de vitamines D3 en B12 en het mineraal IJzer. Voorkomen is tenslotte beter dan genezen!

Soms komt er uit zo’n test dat het best goed gaat, maar dat er een paar aandachtspuntjes zijn, zoals de cholesterolwaarden, HsCRP (laaggradige ontstekingswaarden), de schildklier of het Hb (in de volksmond ‘IJzer’), soms is het een indicatie dat ik goed bezig ben. En ik ga dan natuurlijk altijd goed na of dat ook klopt met wat ik zelf denk of voel en alle kennis die ik omtrent leefstijl, voeding en beweging heb opgedaan in mijn studies en praktijk.

Wil je ook zo’n APK om de puntjes op de i te zetten, (nog) fitter te worden of alleen een eikpunt om te weten wat je bloedwaarden zijn als je je goed en gezond voelt? Want mocht er dan eens iets aan de hand zijn, kun je ook uit de verschillen veel informatie halen! Wij werken hiervoor samen met Bloedwaardentest.

In onze praktijk gaan we als volgt te werk:

 1. Eerst een uitgebreid Intake consult met bespreking aan de hand van een vooraf ingevulde vragenlijst en anamnese.
 2. Bloed- en urineonderzoek, waarbij de bloedafname wordt geregeld bij een reguliere ‘prikpost’ van bijvoorbeeld de trombosedienst of wijkzorg.
 3. Bespreking van de resultaten in een vervolgconsult, waarbij vooral aandacht is voor advies in leefstijl, voeding, suppletie en beweging.
 4. Mogelijkheid om gratis per mail vragen te stellen.
 5. Indien gewenst een Follow-up consult na een maand.

De kosten bedragen € 245,00, (1 t/m 4) waarvan een deel van de kosten wellicht in aanmerking komen voor (gedeeltelijke) vergoeding via uw zorgverzekering (de consulten). Kijk hiervoor op de website onder het kopje kosten. Mocht u andere wensen hebben, kunt u dat uiteraard met ons bespreken. Meer informatie of een afspraak maken? Stuur een mail of vul het contactformulier in, dan neem ik zo spoedig mogelijk contact met je op per telefoon of mail.

Bloed- en urinetest: Er wordt onderzoek gedaan naar nieren, lever, ontstekingen, risico op hartziekten, vetstofwisseling en suikerziekte en bloedarmoede, schildklier en vochtbalans. Een eventueel te kort aan vitamine D3 of B12 komt aan het licht en uw urine wordt onderzocht. De urine wordt onder andere getest op de aanwezigheid van cellen, bacteriën, eiwit en glucose. Veel aandoeningen kunnen in een vroeg stadium worden aangetoond door urineonderzoek, omdat ze zich verraden door stoffen in de urine die er niet in thuis horen. Een afwijkende urineanalyse is meestal aanleiding voor aanvullend onderzoek om de aard en ernst van de onderliggende ziekte vast te stellen. De volgende testen worden uitgevoerd;  

 • Cholesterol Totaal – Grootste veroorzaker hart- en vaatziekte
 • HDL -goed cholesterol (HDL)
 • LDL cholesterol – slecht cholesterol (LDL)
 • Triglyceriden – Opgenomen vet gehalte
 • Creatinine – Nierfunctie
 • ALAT – Leverfunctie
 • Gamma GT – Leverfunctie
 • Natrium – Vochtbalans in het lichaam
 • Glucose – Diabetes
 • CRP – Ontstekingen – Infecties
 • TSH  – Schildklierfunctie
 • Hemoglobine (Hb) – Bloedarmoede – Algemene moeheidsklachten
 • Leucocyten – Witte bloedcellen
 • Bloedplaatjes (Trombocyten)
 • Erytrocyten (Rode Bloedcellen)
 • Hematocriet (bloedbeeld)
 • MCV (bloedbeeld)
 • MCH (bloedbeeld)
 • MCHC (bloedbeeld)
 • Vitamine D3 (25-hydroxyvitamine D, 25-OH)
 • Vitamine B12
 • Urine status
  • soortelijk gewicht
  • pH
  • leucocyten
  • urobilinogeen
  • eiwit
  • ketonen (aceton)
  • nitriet
  • glucose erythrocyten/ hemoglobine