Interessante Artikelen

De lente is begonnen, iedereen fit het voorjaar in?

In het voorjaar starten veel mensen met veranderingen in hun leefstijl, bijvoorbeeld door gezonder te gaan eten, meer te gaan sporten en/of gewicht kwijt te raken. Natuurlijk zijn er hiernaast ook veel mensen die willen stoppen met roken of andere verslavende gewoontes. Voor ...

Wat is Electroacupunctuur?

Electroacupunctuur is een natuurlijke behandelwijze om de balans van het lichaam te helpen herstellen. Het is een natuurlijke en veilige manier om het lichaam de juiste signalen en prikkels te geven om het zelfherstellend vermogen aan te spreken. Hierbij worden geen naalden ...

Osteoporose

Botontkalkingofosteoporose ishetbrozerwordenvan debotten,doordaterminderkalk/ calciumwordtopgenomenin debottendanerwordtuitgescheiden.Gevolghiervanis,datbijeenvalereengroterekansis opeenbreukenbeschadigingenvan debotten(endusookdewervels) mindersnelherstellen. (meer… ...

Borstvoeding en allergie

Kinderen hebben steeds vaker last van de meest uiteenlopende allergieën. De voeding van de moeder tijdens de zwangerschap en borstvoeding speelt hierin een grote rol. Zeker als de ouders een allergische aanleg hebben. Dan tijdens deze periode koemelk en melkprodukten, eieren ...

Wat zit er nog meer in uw eten?

Helaas is ons voedsel niet meer zo puur en eerlijk als we graag zouden willen. De toevoegingen en bewerkingen die ons eten ondergaat brengen meer en meer ons lichaam uit balans. Maar wat zit er dan precies in ons eten? Conserveringsmiddelen, kleurstoffen, geurstoffen en smaa ...

Voorjaarstips bij hooikoorts

Inhetvoorjaarbeginnenveelmensenteniezenenproesten,krijgenjeukendeogenofandereallergischeklachten.Om de weerstand sterker te maken is het gebruik vanvisolie, extra vitamine C enZink aan te raden. Ook zijn er diverse homeopathisch middelen zonder recept te verkrijgen die de kl ...

Verschillende behandelingen mogelijk

Behandeling kan plaats vinden op diverse manieren. De verschillende methoden worden aanvullend aan elkaar gebruikt, naar gelang nodig is en op basis van ervaring wordt ingeschat. De behandelingen vallen onder de noemer Natuurgeneeskunde/electroacupunctuur, alternatieve genee ...

Amalgaam in de mond

Eenvan de voornaamstevulmiddellenin detandheelkundeislangetijdamalgaamgeweest. Enhoewelnuvooralvanwegecosmetischeredenenmeerporceleinevullingenwordengebruikt,zullenlastigevullingentochooknogmetamalgaamwordengevuld.Helaasblijktdatmet namehetkwik,dat50% van delegeringuitmaakt, ...

Schüssler Celzouten

Veilige en zachtebehandelmethoden door middel van Schüssler celzouten! In ons lichaam werken vele processen, zoals de zenuwprikkel, door middel van zouten. Zo zijn natrium, kalium, magnesium en calcium allemaal aanwezig in de buitenlaag van een zenuw met als doel het signaal ...

Homeopathie

Eenhomeopatischmiddelwordtgemaaktvaneengrondstof,zoalseenkruidenpreparaat,datsterkverdundwordt. Dewerkingisvolgenshetsimila-principe:hetgelijkewordtvoorhetgelijkegebruikt, netzoalsslangengifinverdundedosisookhetanti-serumvoordeslangenbeetis!Duseenhomeopatischmiddeltegenmisse ...